شرکت سرما سرو اهورا با ترکیب تجربه پانزده ساله خود در ساخت چیلرهای صنعتی و تهویه مطبوع و دانش مهندسی در طراحی پیچیده ترین سیستم های برودتی، پیشرو ترین شرکت حال حاضر ایران و خاور میانه است که توانایی خنک سازی و سردسازی فرآیندهای موجود در صنایع مختلفی چون پلاستیک، لیزر، بیمارستانی، شیر، نفت و …. را دارد.