با توجه به این که خنک کاری در دستگاه های تولید قطعات مختلف پلاستیکی و لاستیکی، جزئی تفکیک ناپذیر از فرآیند تولید است. اگر آب سرد با دمای مناسب و ثابت برای خطوط تولید تأمین نشود، کیفیت و حجم تولید محصولات پلاستیکی کاهش چشمیگیری می یابند. از طرفی با توجه به کمبود آب در اقلیم ایران و کشورهای همسایه، رسوب زیاد موجود در آب و عدم توانایی تأمین دماهای پایین و ثابت توسط برج خنک کننده، استقبال از به کار گیری چیلرهای هوا خنک در صنایع پلاستیک روز به روز افزون می گردد.

شرکت سرما سرو اهورا با ارائه راه حل هایی مناسب در زمینه خنک کاری و سرمایش سیستم تولید قطعات پلاستیکی آماده همکاری با مشتریان خود در صنایع پلاستیک است. این شرکت تجربه ساخت چیلرهای مورد نیاز در تمامی صنایع پلاستیک از جمله: چیلر برای دستگاه های تزریق پلاستیک واکستروژن، دستگاه های تولید فیلم، دستگاه های بادکن و بادی، دستگاه های تولید ورق و دستگاه های مجهز به کلندر، ترموفرمینگ، روتو مولدینگ و بسیاری دیگر از دستگاه های تولید پلاستیک را داراست.