سرما سرو اهورا در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست۱۴۰۰

ظرفیت درج شده در کاتالوگ چیلرها بیانگر ظرفیت اسمی چیلر است یا واقعی آن