سرما سرو اهورا در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست سال ۱۴۰۱

ظرفیت درج شده در کاتالوگ چیلرها بیانگر ظرفیت اسمی چیلر است یا واقعی آن